HVAD DÆKKES?

Den lovpligtige dækning:

  • Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Erstatning for varigt mén
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte