anmeld skade

Anmeldelse af en skade i henhold til denne forsikringsaftale forudsætter, at den forsikrede person kommer ud for en arbejdsulykke under udøvelse af sit erhverv som medarbejder hos forsikringstageren.

Antages det, at en arbejdsulykke giver ret til ydelser efter Arbejdsskadeloven, skal anmeldelse ske snarest muligt og senest 9 dage efter datoen for ulykken.

Dødsfald som følge af en arbejdsulykke skal anmeldes inden 48 timer.

Det er forsikringstagerens pligt at anmelde en arbejdsskade.

I henhold til Arbejdsskadeloven skal arbejdsskader anmeldes via www.aes.dk / EASY under forsikringsselskab - Balitc Finance Danmark / Sompo - Lloyds

Skadesbehandling:

Balticfinance A/S forestår skadesbehandling.

Balticfinance og forsikringsselskabet forbeholder sig ret til at udpege en ekstern skadesbehandler.

Hvis det besluttes at tage brug af en skadesbehandler, vil forsikrede blive informeret herom. 

Skadesbehandleren vil i så fald være:

Sedgwick Leif Hansen A/S Lautrupvang 8

2750 Ballerup


Brilleskader:

Brilleskader skal anmeldes direkte til Balticfinance via nedenstående link som sendes til;

Udfyld skema

Postboks 302, 6330 Padborg
Phone: +45 70250108
Email: info@balticfinance.com

Direkte henvendelse

Direkte henvendelse til skadesbehandler kan ske ved henvendelse til:
Balticfinance
Arbejdsskadeteamet
Postboks 302, 6330 Padborg
Phone: +45 70250108
Email: info@balticfinance.com